Què és Llacuna 39?

Llacuna 39 és un projecte de cohabitatge que vol contribuir a fer que augmenti el nombre de veïns i veïnes del Poblenou.

Promou un habitatge assequible i a preu de cost en règim de protecció oficial. Consisteix en 27 unitats de convivència que impulsen aquest projecte de gestió col·lectiva; és a dir, tots els residents en són socis i, per tant, formen part d’una organització democràtica i participativa.

La implicació en el procés de creació del projecte d’habitatge cooperatiu fomenta la corresponsabilitat entre tots els socis. A més, el fet de proveir-se d’habitatge de manera col·lectiva implica un procés d’apoderament, ja que, en lloc de satisfer la necessitat d’habitatge de manera individual a través d’un intercanvi econòmic, la cooperativa permet l’accés a l’habitatge de manera col·lectiva i en millors condicions.

Fomentem l’arrelament dels residents i el projecte de barri. D’una banda, l’estabilitat de l’habitatge permet que els qui viuen en un habitatge cooperatiu s’impliquin i es relacionin en projectes i espais del barri. D’altra banda, obrim els espais comunitaris al barri, cosa que afavoreix les relacions entre veïns i enforteix la comunitat.

El projecte preveu la construcció d'un edifici de 27 habitatges amb local comunitari i diverses zones comunitàries dissenyades pels qui hi viuran i on s’implementaran sistemes de sostenibilitat i alta eficiència energètica.

El disseny arquitectònic es basa en criteris d’estalvi energètic  i té cura de la salut interior de las viviendas y de l'arquitectura sana..

Fórmula jurídica: cessió d’ús dels espais i serveis amb la propietat privada dels habitatges.

Hem dissenyat una fórmula de règim de propietat cooperatiu integral. Segons aquest règim, tothom qui n’és soci és propietari del seu habitatge i comparteix el dret d'ús de les zones comunes i dels serveis que estan en mans de la cooperativa. La cooperativa es regeix per l'estatut que els mateixos socis i sòcies han redactat estipulant, entre altres coses, un preu just per a l'immoble, cosa que ajuda a posar fi a l'especulació.

La cooperativa regula els preus mitjançant normes incorporades en els estatuts. Una vegada s’ha acabat de pagar el préstec, cadascú és propietari del seu habitatge. El local i els serveis comunitaris seran gestionats per la cooperativa i oberts al barri i s’oferiran activitats i serveis.

En el cas que algun soci vulgui marxar de la promoció, ho podrà fer i recuperarà el 100% de la inversió que ha fet més l’IPC anual que correspongui. L’habitatge que quedarà disponible es posarà a disposició dels socis que estiguin en llista d'espera per a accedir a la promoció.